Privacyverklaring


Skin & Co gaat zorgvuldig en verantwoord om met jouw persoonsgegevens. Wij stellen alles in het werk om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wanneer je gebruikmaakt van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens van je. Dat is ook het geval als je zelf gegevens invult in een contactformulier op onze website.

Wanneer je bij ons komt voor een behandeling, leggen wij de volgende persoonsgegevens vast:

– je voor- en achternaam
– je adresgegevens
– je geslacht
– je geboortedatum
– je telefoonnummer
– je e-mailadres
– je medicijngebruik

Je medicijngebruik wordt alleen schriftelijk opgeslagen. Dus niet digitaal in een computer of op een server.

De overige gegevens bewaren we zowel schriftelijk als op een goed beveiligde laptop. Je gegevens zijn dus niet beschikbaar op de website.

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief bewaren wij je naam en e-mailadres in een relatiebestand bij Mailchimp.

WAAROM WIJ JE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Wij leggen je persoonsgegevens vast om telefonisch contact met je op te kunnen nemen. Bijvoorbeeld als een afspraak onverhoopt niet door kan gaan. Of om je per e-mail te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikt kunt worden. Je e-mail adres gebruiken wij ook als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief.
Je adresgegevens hebben wij nodig om je producten of proefjes te kunnen sturen.

Je medicijngebruik is voor ons belangrijk om de juiste producten te kunnen adviseren en te bepalen welke apparatuur wij voor behadelingen kunnen gebruiken.

HOE LANG WIJ JE GEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze diensten aan je te leveren. Als je vijf jaar geen gebruik hebt gemaakt van onze diensten verwijderen wij je gegevens.

NIET DELEN MET ANDEREN

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens nooit aan derden.

GOOGLE ANALYTICS

Om te kunnen zien hoe onze website gebruikt wordt, maken we gebruik van Google Analytics. Hiervoor maakt Google Analytics gebruik van cookies die IP-adressen verzamelen. Deze adressen zijn anoniem gemaakt door de laatste drie tekens te verbergen. Wij delen jouw gegevens niet met Google en maken geen gebruik van andere Google-diensten.

MAILCHIMP

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via Mailchimp is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hiervan gebruik maakt ontvang je onze nieuwsbrief niet meer.
Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.
MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@skinenco.nl . Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGING

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Skin & Co via info@skinenco.nl .

www.skinenco.nl  is de website van Skin & Co.

Onze schoonheidssalon vind je op onderstaand adres.

Pastoor van Breugelstraat 70
4744 AE  Bosschenhoofd

Telefoon: 0165 204 336

E-mailadres: info@skinenco.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68561113